001package algs14;
002import stdlib.*;
003import algs12.Date;
004import com.javamex.classmexer.MemoryUtil;
005/* ***********************************************************************
006 * Compilation: javac -cp .:classmexer.jar:jama.jar XMemoryOfArrays.java
007 * Execution:  java -cp .:classmexer.jar -javaagent:classmexer.jar:jama.jar XMemoryOfArrays
008 * Dependencies: StdOut.java StdRandom.java classmexer.jar jama.jar
009 *        LinearRegression.java MultipleLinearRegresssion.java
010 *
011 * In eclipse, add
012 *  -javaagent:classmexer.jar
013 * under Run -> Run Configurations... -> Arguments -> VM arguments
014 *
015 * % java -cp .:classmexer.jar:jama.jar -javaagent:classmexer.jar XMemoryOfArrays
016 * boolean[] array of length N = 1.00 N + 24.00 (R^2 = 1.000)
017 * char[]  array of length N = 2.00 N + 24.00 (R^2 = 1.000)
018 * int[]   array of length N = 4.00 N + 24.00 (R^2 = 1.000)
019 * double[] array of length N = 8.00 N + 24.00 (R^2 = 1.000)
020 * array of N null references  = 8.00 N + 24.00 (R^2 = 1.000)
021 * Date             = 32
022 * Date[] array of length N   = 40.00 N + 24.00 (R^2 = 1.000)
023 * M-by-N int[][] array     = 24.00 + 32.00 M + 0.00 N + 4.00 MN bytes (R^2 = 1.000)
024 * M-by-N double[][] array   = 24.00 + 32.00 M + 0.00 N + 8.00 MN bytes (R^2 = 1.000)
025 *
026 *************************************************************************/
027
028public class XMemoryOfArrays {
029
030    // boolean array
031    public static void booleanArray() {
032        int[] sizes = {
033                64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024
034        };
035        int M = sizes.length;
036
037        double[] x = new double[M];
038        double[] memory = new double[M];
039
040        for (int i = 0; i < M; i++) {
041            int N = sizes[i];
042            boolean[] a = new boolean[N];
043            x[i] = a.length;
044            memory[i] = MemoryUtil.deepMemoryUsageOf(a);
045        }
046
047        XLinearRegression regression = new XLinearRegression(x, memory);
048        StdOut.println("boolean[] array of length N = " + regression);
049    }
050
051    // character array
052    public static void charArray() {
053        int[] sizes = {
054                64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024
055        };
056        int M = sizes.length;
057
058        double[] x = new double[M];
059        double[] memory = new double[M];
060
061        for (int i = 0; i < M; i++) {
062            int N = sizes[i];
063            char[] a = new char[N];
064            x[i] = a.length;
065            memory[i] = MemoryUtil.deepMemoryUsageOf(a);
066        }
067
068        XLinearRegression regression = new XLinearRegression(x, memory);
069        StdOut.println("char[]  array of length N = " + regression);
070    }
071
072    // integer array
073    public static void intArray() {
074        int[] sizes = {
075                64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024
076        };
077        int M = sizes.length;
078
079        double[] x = new double[M];
080        double[] memory = new double[M];
081
082        for (int i = 0; i < M; i++) {
083            int N = sizes[i];
084            int[] a = new int[N];
085            x[i] = a.length;
086            memory[i] = MemoryUtil.deepMemoryUsageOf(a);
087        }
088
089        XLinearRegression regression = new XLinearRegression(x, memory);
090        StdOut.println("int[]   array of length N = " + regression);
091    }
092
093    // double array
094    public static void doubleArray() {
095        int[] sizes = {
096                64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024
097        };
098        int M = sizes.length;
099
100        double[] x = new double[M];
101        double[] memory = new double[M];
102
103        for (int i = 0; i < M; i++) {
104            int N = sizes[i];
105            double[] a = new double[N];
106            x[i] = a.length;
107            memory[i] = MemoryUtil.deepMemoryUsageOf(a);
108        }
109
110        XLinearRegression regression = new XLinearRegression(x, memory);
111        StdOut.println("double[] array of length N = " + regression);
112    }
113
114    // Integer array of null
115    public static void nullArray() {
116        int[] sizes = {
117                64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024
118        };
119        int M = sizes.length;
120
121        double[] x = new double[M];
122        double[] memory = new double[M];
123
124        for (int i = 0; i < M; i++) {
125            int N = sizes[i];
126            Date[] a = new Date[N];
127            x[i] = a.length;
128            memory[i] = MemoryUtil.deepMemoryUsageOf(a);
129        }
130
131        XLinearRegression regression = new XLinearRegression(x, memory);
132        StdOut.println("array of N null references  = " + regression);
133    }
134
135    // Integer array
136    public static void DateArray() {
137        int[] sizes = {
138                64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024
139        };
140        int M = sizes.length;
141
142        double[] x = new double[M];
143        double[] memory = new double[M];
144
145        for (int i = 0; i < M; i++) {
146            int N = sizes[i];
147            Date[] a = new Date[N];
148            for (int j = 0; j < N; j++) {
149                int month = 1 + StdRandom.uniform(12);
150                int day  = 1 + StdRandom.uniform(28);
151                int year = 1900 + StdRandom.uniform(100);
152                a[j] = new Date(month, day, year);
153            }
154            x[i] = a.length;
155            memory[i] = MemoryUtil.deepMemoryUsageOf(a);
156        }
157
158        Date date = new Date(12, 31, 1999);
159        StdOut.println("Date             = " + MemoryUtil.deepMemoryUsageOf(date));
160        XLinearRegression regression = new XLinearRegression(x, memory);
161        StdOut.println("Date[] array of length N   = " + regression);
162    }
163
164
165    // int[][] array
166    public static void int2dArray() {
167        int[] sizes1 = {
168                64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576,
169                640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024
170        };
171
172        int[] sizes2 = {
173                64, 64, 64, 384, 384, 384, 96, 96, 96,
174                16, 8, 128, 32, 16, 24, 24
175        };
176
177        double[][] x = new double[sizes1.length][4];
178        double[] memory = new double[sizes1.length];
179
180        for (int i = 0; i < sizes1.length; i++) {
181            int M = sizes1[i];
182            int N = sizes2[i];
183            int[][] a = new int[M][N];
184            x[i][0] = 1.0;
185            x[i][1] = M;
186            x[i][2] = N;
187            x[i][3] = M*N;
188            memory[i] = MemoryUtil.deepMemoryUsageOf(a);
189        }
190
191        XMultipleLinearRegression regression = new XMultipleLinearRegression(x, memory);
192        StdOut.print("M-by-N int[][] array     = ");
193        StdOut.format("%.2f + %.2f M + %.2f N + %.2f MN bytes (R^2 = %.3f)\n",
194                regression.beta(0), regression.beta(1), regression.beta(2), regression.beta(3), regression.R2());
195    }
196
197    // double[][] array
198    public static void double2dArray() {
199        int[] sizes1 = {
200                64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024
201        };
202
203        int[] sizes2 = {
204                64, 64, 64, 384, 384, 384, 96, 96, 96, 16, 8, 128, 32, 16, 24, 24
205        };
206
207        double[][] x = new double[sizes1.length][4];
208        double[] memory = new double[sizes1.length];
209
210        for (int i = 0; i < sizes1.length; i++) {
211            int M = sizes1[i];
212            int N = sizes2[i];
213            double[][] a = new double[M][N];
214            x[i][0] = 1.0;
215            x[i][1] = M;
216            x[i][2] = N;
217            x[i][3] = M*N;
218            memory[i] = MemoryUtil.deepMemoryUsageOf(a);
219        }
220
221        XMultipleLinearRegression regression = new XMultipleLinearRegression(x, memory);
222        StdOut.print("M-by-N double[][] array   = ");
223        StdOut.format("%.2f + %.2f M + %.2f N + %.2f MN bytes (R^2 = %.3f)\n",
224                regression.beta(0), regression.beta(1), regression.beta(2), regression.beta(3), regression.R2());
225    }
226
227
228    public static void main(String[] args) {
229        booleanArray();
230        charArray();
231        intArray();
232        doubleArray();
233        nullArray();
234        DateArray();
235        int2dArray();
236        double2dArray();
237    }
238}